Aktuelle ytringer.

Hvorfor Høyre gjør det bra!

Å vinne valg betyr å få flertallet av velgerne bak seg. Høyre har kanskje kommet historisk uheldig ut av debatten om velferdsstaten, selv om det var en borgerlig regjering som innførte folketrygdloven. Forandre for å bevare må være gjennomgangstonen for Høyre når det gjelder velferdssamfunnet og stadig flere velgere ønsker reformer. Det viser det gode valgresultatet med fornyet tillit til Erna og hennes mannskap. Det gir mandat for en fortsatt borgelig regjering. Høyre arbeider med reformer innen helsevesenet, skole, eldreomsorg, politi og forsvar for at innbyggerne skal få bedre tjenester fra det offentlige. Det blir brukervalg i helsevesenet, flere lærere, politifolk og mer til forsvar. I en urolig verden og et endret sikkerhetsbilde, trenger vi samtidig en fortsatt stødig styring av vår utenrikspolitikk. Samtidig skal alle ha som kan jobbe, ha en jobb å gå til. I forlengelse av dette må alle partier starte evalueringen av valget. Det er absolutt spennende tide i norsk politikk fremover.

Søndagen en uke før valget starter for alvor og det kun er litt over en uke igjen før valglokalene slutter er det svært jevnt på målingene, der det ser ut at det kan bli fortsatt borgelig flertall og at Erna Solberg får fortsette som statsminister. Samtidig er målinger, det samme som målinger og valgvinden kan snu. Ingen kan ta seiren på forskudd en uke før valget. Uansett hvilken regjering du ønsker er det nå viktig at flest mulig engasjerer seg i valget og sikrer en fortsatt renhårig valgkampinnspurt. Mange utspill har kanskje bidratt til å slå splid og irritasjon, men samtidig engasjement. Ingen er tjent med at den største valgvinneren skal bli hjemmesitterpartiet. Min stemme har i går gått til Høyre, ikke fordi jeg er enig i alt det partiet står for, men det er det partiet som best deler mitt grunnsyn og har best verdigrunnlag, utfra et liberalkonservativt ståsted. Dersom du ønsker en bedre skole, flere folk i arbeid, et bedre forsvar og politi, samt et mer veldrevent helsevesen bør du ikke være i tvil om hva du skal stemme. Du bør stemme blått. Godt valg!

Så på Dagsrevyuen i går kveld at Sylvi Listhaug, statsråd med ansvar for asylpolitikken i Norge sa at vi må sette menneskerettighetene til side, pga. av terrorfaren mot Europa, blandt annet fra flyktninger og asylsøkere, da det blir hevdet at terrorister kan gjemme seg bak disse rettighetene. Jeg er den første til å ta terrorfaren mot Norge på alvor og som tidligere militær er jeg den første til å være mot terrorisme, men blir litt skremt av denne argumentasjon. Det var vel ikke slik brunskvetting min stemme til Høyre skulle bidra til å sikre i fortsatt regjering. En borgelig stemme skal være en stemme til en moderat politikk, ikke til et parti som forfekter et syn som vil tilsidesette de grunnleggende verdiene Europa har kjempet for i årtier, blandt annet i kampen mot nazismen. Det er i tider med mye uro vi må verne om felles verdier som gjør vårt samfunn et godt samfunn å leve i. Det følger av Grunnlovens §92 at Norge skal sikre menneskerettighetene blir respektert i vår forvaltning, herunder Europeisk menneskrettighetskonvensjon. Dersom hun ikke forstår det, er det kanskje statsråden som bør finne seg noe annet å gjøre og ikke flyktningene og asylsøkerne som er problemet.

Alle målinger viser at det blir et jevnt løp mellom regjeringspartiene i årets valg. Det viser også min lille private måling, som ligger på I-says side(social.i-say.com) . Alle kan gå inn der å gi sin stemme til H-FRP, AP og mellompartiene og AP-SV. Pr. idag, 24. april, så er det jevnt løp, når målingen har fått 151 stemmer, hvilket betyr at den ikke er representativ, kun en indikator på steminingen noe over 150 dager før valget. Den gir47% til H-Frp, AP og mellompartiene 28% og AP/SV 25%, hva partiene kommer frem til etter valget blir spennende, da tendensen er klar. Det blir et spennede regjeringsvalg til høsten..............

Sexkjøp!

Høyres programkomites forslag til program for stortingsvalgperioden 2017-2021 har fremmet et helhetlig godt forslag i tråd med mange av Høyres verdier om tillit til enkeltmennesket. Det er likevel et par forslag som jeg stiller meg undrende til om kan være riktig gjennomtenkt, særlig det om at; «Oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, for å bedre de prostiuertertes situasjon og styrke hjelpearbeidet for prostituerte.»

Etter straffeloven kan en straffes med fengsel eller bøter for kjøp av sex, som nå skal reverseres av H/FrP regjeringen.

Mange har endret holdning til sexkjøpsloven etter at den brede evalueringsrapporten om forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester kom for et par år siden. Selvsagt skjønner jeg det, da den er lang og ser ut som god forskning, da Vista analyse viser at forbudet fungerer.. Samtidig synes jeg de som skriver og sier at rapporten gir tilstrekkelig grunnlag for å hevde at man har nok grunnlag til å ta standpunkt nå, tar feil.

Uten lov vil det bli mer prostitusjon i gatemiljøet, der omfanget i året før rapporten har sunket med 20-25% og 40-60% siden forbudet ble innført. Påstanden om at det har blitt mer bruk av halliker er ikke dokumentert, da rettspraksis og erfaring viser at det også var tilfelle før lovparagrafen trådte i kraft. Salg av menneskroppen på Internett og Facebook florer også. Skilbreid, Tveit og Bronvovskis FAFO rapport om afrikanske drømmer på europeiske gater fra 2006 viser at dette er tilfelle da det ikke er noen klar sammenheng mellom bruk av hallik og lovparagraf, da disse partene ofte har et avhengighetsforhold til hverandre. Dette blir ikke mindre om man fjerner lovforbudet. Regjeringen bør derfor tenke seg grundig om før man går inn for en slik politikk, slik at forslaget blir skrinlagt. Argumentene som har kommet hittil, er ikke gode nok.