Aktuelle ytringer.

Alle målinger viser at det blir et jevnt løp mellom regjeringspartiene i årets valg. Det viser også min lille private måling, som ligger på I-says side(social.i-say.com) . Alle kan gå inn der å gi sin stemme til H-FRP, AP og mellompartiene og AP-SV. Pr. idag, 24. april, så er det jevnt løp, når målingen har fått 151 stemmer, hvilket betyr at den ikke er representativ, kun en indikator på steminingen noe over 150 dager før valget. Den gir47% til H-Frp, AP og mellompartiene 28% og AP/SV 25%, hva partiene kommer frem til etter valget blir spennende, da tendensen er klar. Det blir et spennede regjeringsvalg til høsten..............

Sexkjøp!

Høyres programkomites forslag til program for stortingsvalgperioden 2017-2021 har fremmet et helhetlig godt forslag i tråd med mange av Høyres verdier om tillit til enkeltmennesket. Det er likevel et par forslag som jeg stiller meg undrende til om kan være riktig gjennomtenkt, særlig det om at; «Oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, for å bedre de prostiuertertes situasjon og styrke hjelpearbeidet for prostituerte.»

Etter straffeloven kan en straffes med fengsel eller bøter for kjøp av sex, som nå skal reverseres av H/FrP regjeringen.

Mange har endret holdning til sexkjøpsloven etter at den brede evalueringsrapporten om forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester kom for et par år siden. Selvsagt skjønner jeg det, da den er lang og ser ut som god forskning, da Vista analyse viser at forbudet fungerer.. Samtidig synes jeg de som skriver og sier at rapporten gir tilstrekkelig grunnlag for å hevde at man har nok grunnlag til å ta standpunkt nå, tar feil.

Uten lov vil det bli mer prostitusjon i gatemiljøet, der omfanget i året før rapporten har sunket med 20-25% og 40-60% siden forbudet ble innført. Påstanden om at det har blitt mer bruk av halliker er ikke dokumentert, da rettspraksis og erfaring viser at det også var tilfelle før lovparagrafen trådte i kraft. Salg av menneskroppen på Internett og Facebook florer også. Skilbreid, Tveit og Bronvovskis FAFO rapport om afrikanske drømmer på europeiske gater fra 2006 viser at dette er tilfelle da det ikke er noen klar sammenheng mellom bruk av hallik og lovparagraf, da disse partene ofte har et avhengighetsforhold til hverandre. Dette blir ikke mindre om man fjerner lovforbudet. Regjeringen bør derfor tenke seg grundig om før man går inn for en slik politikk, slik at forslaget blir skrinlagt. Argumentene som har kommet hittil, er ikke gode nok.

Ingen kan melde seg helt ut!

 

Den nyvalgte statsministeren Theresa May sier at de ikke kan være litt medlem av EU og at Storbritannia ønsker en "hard Brexit". Når folket har sagt ut, så skal det respekteres. Norge forhandlet sammen med Storbritannia om medlemskap sammen Norge fra 1961, da Storbritannia søkte, men sa nei i 1972. De Gaulles «tomme stol» politikk på 1960 tallet skapte problemer for fellesskapet og når han gikk av i 1969 var samarbeidet økonomisk sterkt, men politisk svakt. Med den første forstørrelsen i 1973 etter at de 6 første fra 1952 fikk tre nye medlemmer i 1973 med Storbritannia, Danmark og Irland, teller nå fellesskapet 28 medlemmer, som skal bli redusert til 27, etter ytterligere 3 utvidelser og en utmeldelse. Dette betyr ikke at noen stater i Europa kan velge å overse samarbeidet, som sikrer fred og stabilitet i vårt kontinent, da EU ikke forsvinner fordi Storbritannia melder seg ut. I likhet med Norge vil staten stå utenfor det politiske fellesskapet og dersom løsningen blir en frihandelsavtale, ikke være bundet av de fire friheter. Det er ingen god løsning for den finansielle handelen over de europeiske landegrensene. Uansett hva slags samarbeidsform EU og Storbritannia vil få, vil folk og kapital ha behov for å bevege seg over landegrensene i fremtiden også, da vi lever i en globalisert handelssituasjon.

Geir Sigurd Bech, 30.9.1961- d. 17.11.2016

Natt til fredag 18. november fikk jeg den triste beskjeden om at min kjære bror og sjef Geir, sovnet stille inn på Ullevål sykehus etter kort tids sykdom. Han ble 55 år gammel.

Geir vil bli husket for sin vilje til alltid til å sette familien først og foran seg selv. Som det ble beskrevet i begravelsen i Gamle Kapell, Vestre Gravlund torsdag 1. desember, så levde han et rikt liv med mange reiser med storfamilien, men også med sine aller nærmeste.

Geir var født i på Romerike og oppvokst Nittedal, gikk skoler i kommunen før han gikk handelsutdanning ved Bjertnes videregående skole og ble blåruss på tidelig 80 tallet. Geir arbeidet alltid veldig mye og allerede i skoletiden gikk han med 2 avisruter. Etter skolen ventet førstegangstjeneste i luftforsvaret, med minnerik vakttjenste under Ski-VM i Holmenkollen 1982. Derfra var turen kort til Kjøpmannskolen og butikksjefsstillinger, senere regional salgssjef i Nokian Paperi, salgskonsulent i Maarud og regional salgssjef stilling i Adax. I sine siste tider var han selvstendig næringsdrivende i Nordic Support AS og etterlot seg sin elskede kone og datter. Geir var alltid en ivrig bilentusiast og likte og ta med sin familie på bilturer og byttet stadig bil. Den siste bilen var hans 20` ende i rekken. Geir var aktiv i frimurerlosjen og vil bli husket for sin fotballentusiasme.

Takk til familie, kolleger og venner som bidrog med blomster og kranser i begravelsen. Rest in Peace Geir. You`ll never walk alone.

Nittedal søndag 4. november 2016

Kvinner og barn ofres for Putins krigsmaskin i Aleppo!

Mediahar rettet mye oppmerksomhet mot den krigen som pågår i Syria. Det er en galskap som pågår nå, der Norge må bidra til å legge press på Assad og Russland for fredelig bileggelse av tvisten. Terrorismen må bekjempes. Partene skal vite at FN har makt og vilje til å handle, også militært, om sikkerhetsrådet ser det nødvendig for å stanse volden. Det krever at Russland bidrar til en fredelig løsning. Det humanitære arbeidet må fortsette. Vi må jobbe diplomatisk gjennom FN og via påtrykk mot stormaktene sikre at de sivile ikke ofres for terroren. Landsmøtene i regjeringspartiene bør uttale seg om slike internasjonale spørsmål til våren, den siste muligheten før valget. Som Edmund Burke skrev; "Alt det onde kan gjøre for å vinne verden, er at de gode setter seg ned og gjør ingenting".