Arrangementer og hendelser

Salg av bøker!

 

 Bech Consulting skal i løpet av sommeren 2019 selge brukte bøker. Fullstendig liste over bøker er;

Liste over bøker til salgs fra 22. juni 2019;

 

Tittel og årgang,

Forfatter

Til salgs?

 

Aksjon Aquitaine, bind 1 og 2, 1984

Ludlum, Robert

Ja

 

Alle vakre farger, 2013

Richards, Emilie

Ja

 

An elementary introduction to matematichal finance, 2003

Ross

Ja

 

Atlantis funnet, 1999

Cussler, Clive

Ja

 

Brødrene Karamasov III, 1879 (2001 utg)

Dostjovjevski, Fjodor M.

Ja

 

Deres nærvær er ønsket i Suvanto, 2011

Chapman

Ja

 

Dødspakten, 2014

Kristensen, Tom

Ja

 

Den forsvunne by, 2007

Cussler, Clive

Solgt

 

Den siste proletar, 1996

Hirsti, Reidar

Ja

 

Det tapte riket, 2015

Cussler, Clive

Solgt

 

Djevelsmannen, 2016

Tom Egeland

Ja

 

Dragehoffet, 2005

Rollins, James

Ja

 

Dødelig vind, 2004

Cussler, Clive

Ja

 

Dødsbølgen, 1986

Cussler, Clive

Ja

 

Dødsskipet, 2012

Cussler, Clive og Du Brul, Jack

Solgt

 

Enhet og mangfold, 2. utgave, 2012

Ringdal, Kirsten

Ja

 

En fortelling, 1995

Trgve Bratteli, av Roy Jacobsen

Ja

 

En god kvinne, 2008

Arnesen, Frøydis

Ja

 

Engler o& Demoner, 2000

Brown, Dan

ja

 

Et spørsmål om skyld, 1987

Stein, Sol

Ja

 

Ett skritt etter, 1997

Mankell, Henning

Ja

 

Farlig dyp, 1984

Cussler, Clive

Solgt

 

Faster, Faster, 1984

Pelly, David

Ja

 

Fornemmelse for snø, 1992

Smilas, Frøken

Ja

 

Forsvunnet i natten, 2006

Lehane, Dennis

Ja

 

 

 

 

 

Før frosten, 2002

Mankell, Henning

Ja

 

Gjenferd fra Valhall, 2003

Cussler, Clive

Ja

 

Gullbuddhaen, 2007

Cussler, Clive

Ja

 

Gullet fra Sparta, 2015

Cussler, Clive

Solgt

 

Hellig stein, 2004

Cussler, Clive

Ja

 

Hev Titanic, 1976

Cussler, Clive

Ja

 

Himmeløyet, 2016

Cussler, Clive

Solgt

 

I for indisier, 1992

Grafton, Sue

Ja

 

I hellig tjeneste, 1988

Egil Ulateig

Ja

 

Inkaenes gull, 1994

Cussler, Clive

Solgt

 

Innføring i Folkerett 2. utg. 2002

Ulstein&Ruud

Ja

 

Inga Torfinns datter 1, 2007

Kyvik, Salmund

Ja

 

Jakten, 2007

Cussler, Clive

Ja

 

Jakten på Polarhundene, 2005

Cussler, Clive

Ja

 

Jungel, 2016

Cussler&Jack de Brul

Ja

 

Kall meg bare Max, 2001

Nasaw, Jonathan

Ja

 

Khans skatt, 2009

Cussler, Clive

Solgt

 

Kongeriket, 2015

Cussler, CLive

Solgt

 

Gravene, 2016

Cussler, Clive

Ja

 

Kongsdøtrene 6, Kristin, 1999

Ingulstad, Frid

Ja

 

Konstruksjoner i tre, 1981

Viestad, K.M

Ja

 

Kuppet, 2014

Widerøe&Aass

Ja

 

Lasarusfellen, 2017

Egeland, Tom

Ja

 

Lengsel, 2007

Ellen Haugli

Ja

 

Livets Vokter, 1985

Roberts, Nora

Ja

 

Lucifers Evangelium, 2009

Egeland, Tom

Ja

 

Mayafolkets hemmeligheter, 2016

Cussler, CLive

Solgt

Men at Arms 59, 1976

The Sudan Campaigns 1881-98 Wilkins.

Ja

Men at Arms 67, 1977

The Indian Mutiny, Wilkinson-Latham

Ja

Men at Arms 104, 1980

Armies of the Vietnam War, Katcher, Philip

Ja

Men at Arms 108, 1980

British Infantry Equioments, Chappel Mi.

Ja

Men at Arms 112, 1981

British Battledress 1937-61, Jewell Brian

Ja

Men at Arms 127, 1982

The Israeli Army 48-73, Laffin, John

Ja

Men at Arms 128, 1982

Arab Armies of the Middle east, Laffin

Ja

Men at Arms 132, 1982

The Malaysian Campaign, 1982, Scurr, j.

Ja

Men at Arms 133, 1982

Battle for Falklands Land Forces, Fowler

Ja

Men at Arms 134, 1985

Battle for Falklands Naval Forces, English

Ja

Men at Arms 135, 1982

Battle for F. Air Forces, Brwybrook

Ja

Men at Arms, 143, 1983

Armies of Vietnam War (2), Russel, Lee

Ja

Men at Arms 152, 1982

The Australian Army, Laffin John.

Ja

Men at Arms 157, 1984

Flak Jackets, Dunstan, Simon

Ja

Men at Arms 159, 1985

Grenada 1983, Russel&Mendez

Ja

Men at Arms 161, 1985

The Spanish foreign Legion, Scurr, John

Ja

Men at Arms 164, 1985

The Canadian Army at War, Chappell M.

Ja

Men at Arms 165, 1985

Armies in Lebanon 82-84, Katz

Ja

Men at Arms 197, 1988

The Canadian Mounted Police,  Ross

Ja

Men at Arms 202, 1988

Modern African Wars 2, Abbott&Rodrigu.

Ja

Men at Arms 205, 1989

US Army Combat Equipments,Rottmann

Ja

Men at Arms, 209, 1989

The War in Cambodia, Conboy&Bowra

Ja

Mens at Arms series, 221, 1989

Central American Wars, Nigel Thomas

Ja

Mens min elskede sover, 1989

Clark, Mary Higgins

Ja

Menneskenes hjerter, Sigrud Undsets en livshistorie, 1993

Øraseter, Tordis

Ja

Medier og brott, 2001

Pollack, Ester

Ja

Mittenvaldgullet, 1976

Noland, Fredrick

Ja

Modern Military Techniques, 1986

Tanks, Hogg. Ian V.

Ja

Modern Military Techniques, 1986

Carriers, Preston. Anthony

Ja

Modern Military Techniques, 1986

Combined Ops, Ladd, James D.

Ja

Mosebokmysteriet, 2012

Knox, Tom

Ja

Naiv Super, 1996

Loe, Erlend

Ja

Nattportieren, 1994

Carré, John le

Ja

Navigatøren, 2007

Cussler, Clive

Ja

Nemesis, 1990

Cussler, Clive

Ja

Nostradamus Testamente, 2012

Egeland, Tom

Ja

Odessev`s tapte flåte, 2005

Cussler, Clive

Ja

O Jul med din glede, 2001

Grisham, John

Ja

Operasjon villrose, 1980

Cussler, Clive

Ja

 

 

 

Operasjon Fortid, 1986

Cussler, Clive

Solgt

Oppdageren, 2001

Kjærstad, Jan

Ja

Osprey Combat Spyplanes, 4, 1986

SPick, Mike, American Spyplanes

Ja

Osprey Elite series 1, 1984

The Paras, Ferguson, Gregor

Ja

Osprey Elite Series, 2, 1984

The US Marine Corps 1945, Russel, Lee E.

Ja

Osprey Elite Series 4, 1985

US Army Special Forces, Rottmann G.

Ja

Osprey Elite Series 5, 1985

Soviet Bloc Elite Forces, Zaloga&Loop

Ja

Osprey Elite Series 6, 1985

French Foreign Legion Paras, Windrow

Ja

Osrey Elite series 8,

Israeli Defence forces since 1973, Katz

Ja

Osprey Elite Series, 10, 1987

Warsaw Pact Ground Forces, Rottmann

Ja

Osprey Elite Series 12, 1987

Inside the Soviet Army Today, Zaloga

Ja

Osprey Elite Series 13, 1986

Israeli Defense Forces since 1973, Katz

Ja

Osprey Elite series, 1987

US Army Rangers, Rottmann Gordon

Ja

Osprey Elite series 14, 1987

The British Army in the 80`s, Chapell, M.

Ja

Osrey Elite Series 16, 1987

NATO Armies today, Ron Volstad

Ja

Osprey Elite Series 18, 1988

Israeli Elite Units since 1948, Katz, Samuel

Ja

Osprey Elite Series 20, 1988

Inside the US Army Today, Rottmann, G.

Ja

Osprey Elite Series 22, 1989

World Special Forces Insigna, Rottmann

Ja

Osprey Vanguard 3, 1978

US infantryy Division 1939-45, Katcher

Ja

Osprey Vanguard 36, 1983

The Long Range Desert Group, Jenner

Ja

Osprey Vanguard, 38, 1984

Mechanised Infantry, Perrett, Bryan

Ja

Paktens Voktere, 2007

Green, Graham

Ja

Pengene eller livet, 1989

Damman, Erik

Ja

Predator, 2005

Cussler, Clive

Ja

På dypt vann, 1997

Cussler, Clive

Ja

Ramses, Lysets sønn, 1995

Jacq, Christian

Ja

Sahara, 1992

Cussler, Clive

Ja

Sin mors datter, 2006

Fielding, Joy

Ja

Sirkusbarn, 1994

Irving, Jon

Ja

Skjelettkysten, 2010

Cussler, Clive

Ja

Skjebnetraktaten, 2007

Cussler, Clive

Ja

Skatten, 1988

Cussler, Clive

Ja

Stillhetens side, 2010

Cussler, Clive

Ja

Styrt fra Moskva, 1980

Larsen, Reidar T.

Ja

Tanks Illustrated no. 13, 1984

US Infantry Combat Vech. Zaloga&Green

Ja

Tanks illustrated no. 14, 1984

British Army Fighthing Vechicles, Dunstan

Ja

Tante Augusta, 1994

Green, Graham

Ja

Ta vare på Norge, 1988

Brox, Ottar

Ja

Tregudenes land, 1950

Fridegård, Jan

Ja

13. Disipel, 2014

Egeland, Tom

Ja

Trygve Bratteli, En fortelling, 1995

Jacobsen, Roy, 2 eks.

Ja

 

 

 

Uniforms illustrated 2, 1984

The Modern British Soldier, Dunstand S.

Solgt

Uniforms Illustrated 4, 1984

The British Army in NI, Dunstand, Simon

Ja

Uniforms illustrated 6, 1984

NATO Uniforms today, Smith Digby

Solgt

Uniforms illustrated no 10, 1985

The Paras, Short, James

Ja

Uniforms illustrated no. 11, 1985

US Marines in WW2, Stern, Robert C.

Ja

Uniforms illustrated, no 12, 1985

Israeli Defence forces, Katz&Russell

Ja

Uniforms illustrated 13, 1986

Short, James, Britsh Special forces

Solgt

Uniforms illustrated 15, 1986

Caidou&Szecsko, French For. Legion

Ja

Uniforms illustrated no 16, 1986

Meisner&Russel, Modern Am. Soldier

Ja

Uniforms Illustrated 17, 1987

Israel Elite Units, Katz, Samuel

Ja

Uniforms illustrated 18, 1987

US Airborne forces, Laughlin

Ja

Uniforms illustrated 20, 1987

The COmmandos, Oakley, Derek

Solgt

Vakt i mørket, 2009

Cussler, Clive

Ja

Vettevær, 1988

Lindstrøm, Bõrje

Ja

Vår egen lille hemmelighet, 2015

Schulman, Ninni

Ja

Warbirds Ilustratd n. 33, 1985

British Naval Air Power, Beaver, Paul

Ja

Warbirds illustrated n0. 37, 1986

Gething, Michael J, NATO Air Power tod.

Ja

Warbirds illustrated no. 39, 1986

Tactical Air COmmand, Linn&Sperring

Ja

Warships illustrated 10, 1987

The US Navy in the WWII, Stern Robert

Ja

 Isfront, 2012 Cussler, Clive      Ja              

Korsaren, 2013, Clive Cussler, Ja


Priser;

40,- kr pr. eks for paperback

50,- kr pr. eks for hardback

Bøker kan hentes i Tumyrveien, Nittedal etter avtale eller sendes med Posten.

 

 

 

 

Nedre Romerike Forsvarsforening

For et trygt Norge! Forsvarsvenner er ønsket.

Norges forsvarsforening er en sivil, uavhengig og partipolitisk nøytral organisasjon som arbeider for å opprettholde et sterkt forsvar og for at samfunnsikkerheten er godt ivaretatt i hele landet. Vi trenger flere medlemmer. Neste årsmøte er på nyret i 2020, og vi tar gjene imot nye medlemmer.

 Nedre Romerike Forsvarsforening finnes på; http://www.forsvarsforeningen.no/lokalforeninger/nedre-romerike-forsvarsforening/

 

DU kan også melde deg inn påå http://www.forsvarsforeningen.no/bli-medlem

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.01 | 19:15

Takk for gode innspill. Hilsen Tommy

...
27.01 | 10:24

Tommy! Dette var mange gode og brede tanker. Analysen ser ut til å stemme godt med vår tid. Jfr. Alle de unge svenske forfattere som ser ut til å klare å ?

...
03.08 | 14:58
Ja til samarbeid! har mottatt 1
01.08 | 15:20
Resultat pr. 1.8.2019 har mottatt 1
Du liker denne siden